Народно Читалище "Яна Лъскова-1905"

На 27 януари 2018г. внезапно ни напусна многоуважаваният, обичан и ценен от всички нас Димитър Александров Митов.

Dimitar Mitov

Един изключителен професионалист, високо морален и етичен човек, от онези чисти като планински ручей патриоти с възрожденски дух и самоотвержено до самоотреченост отдаване на несебърската култура. Димитър Митов бе над 30 години председател на читалищното настоятелство на НЧ „Яна Лъскова-1905“ и е с изключителен принос за създаването и развитието на всички читалищни състави. Самия той бе солист на групата за градски песни „Блян“ от нейното основаване, автор на сценарии за спектакли на групата, както и на текстове за песни. Многократно награждаван с високи отличия от наши и международни фестивали, както и от общинското ръководство на Несебър.
Като професионалист той има рекордни добиви в овощарството и лозарството и бе също толкова високо ценен от колегите си в трудовите колективи, които ръководеше. Изключително отговорен и трудолюбив човек, много съвестен, етичен и толерантен, да се работи и твори с личности като него бе изключително щастлива привилегия и радостна чест. Нищо не може да запълни огромната пропаст от отсъствието му, но сигурно в райския хор е бил необходим неговия особен тембър приглушен, мощен и чист, проникващ в сърцата и душите.
Сигурни сме, че човек е жив докато го помнят близките, приятелите, колегите и съгражданите му. Във всички нас ще продължава да живее любовта му към родния град, към хубавата българска песен и танц, отговорността към благородната дейност на читалището.
Поклон пред светлата му памет!


 
 

balgarka1makedonka1mecemvria1blian1surpriz1mena1teatar1decata1poprockfest01folklor1