Народно Читалище "Яна Лъскова-1905"

І МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2014
17-19 май 2014 г.

folklor1І. Общи положения.
Цели на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2014г:
- да съхрани и популяризира фолклорното наследство
- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество
- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора
ІІ. Организатори.
Организатори и домакини на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2014г. са Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.
ІІІ. Право на участие имат:
- български и чуждестранни фолклорни певчески групи, хорове, ансамбли, солисти, които изпълняват народни песни.
- български и чуждестранни фолклорни танцови групи, състави, ансамбли, клубове за хора, които изпълняват автентичен или обработен фолклор.
Участниците са разделени в две категории:
Професионалисти:
- учащи или преминали професионално обучение в училища по изкуствата, специализирани паралелки към общообразователни училища и гимназии, висши учебни заведения и академии.
Непрофесионалисти:
- читалища, центрове по изкуствата, школи, клубове и участници с различни от музикалната професия занимания.
Възрастови групи:
І възрастова група – от 16 г. до 18 г.
ІІ възрастова група – от 19 г. до 25 г.
ІІІ възрастова група – над 25 г.
Възрастта се определя към 17.05.2014 година.
 IV. Правила за участие.
Участниците в Международен фолклорен фестивал
„ Несебърски накит ” 2014г. представят програма, при следния регламент :
РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
● Индивидуалните изпълнители/певци/ представят две песни от една фолклорна област с времетраене до 6 минути.
- едната песен да бъде бавна/безмензурна/
● Певческите групи представят две песни с времетраене до 8 минути.
- едната песен да бъде бавна/безмензурна/
● Певческите хорове /над 8 човека/ представят две хармонизирани песни с времетраене до 8 минути.
- едната песен да бъде бавна/безмензурна/, а другата хороводна
● Фолклорни певчески ансамбли/над 16 човека/ представят програма до 16 минути.
Песните могат да бъдат изпълнени с музикален съпровод на живо или инструментален запис на CD.
Допуска се участие без музикален съпровод – акапелно.
Не се допускат изпълнения на плейбек.
НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ - ЛЮБИТЕЛИ
● Индивидуалните изпълнители/певци/ представят две песни от една фолклорна област с времетраене до 6 минути.
- препоръчително е едната песен да бъде бавна/безмензурна/
● Певческите групи представят две песни с времетраене до 8 минути.
- препоръчително е едната песен да бъде бавна/безмензурна/
● Певческите хорове /над 8 човека/ представят две хармонизирани песни с времетраене до 8 минути.
- препоръчително е едната песен да бъде бавна/безмензурна/
● Фолклорни певчески ансамбли/над 16 човека/ представят програма до 16 минути.
Песните могат да бъдат изпълнени с музикален съпровод на живо или инструментален запис на CD.
Допуска се участие без музикален съпровод – акапелно.
Не се допускат изпълнения на плейбек.
РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ - НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Автентичен танцов фолклор:
● Групи представящи обреди и обичаи.
- времетраене на изпълнението до 12 минути.
- без ограничения в броя на изпълнителите.
- минимум половината от участниците в групата да са на възраст над 16 г.
Обработен танцов фолклор:
● Камерните танцови групи /до 7 човека/ представят два танца с времетраене до 8 минути.
● Танцовите състави / над 7 човека/ представят два танца с времетраене до 10 минути.
● Танцови ансамбли /над 16 човека/ се представят с програма до 16 мин.
Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или инструментален запис на CD.
РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ
КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ХОРА
Клубове за хора се допускат в състав над 8 човека и програма до 6 минути, която да включва 2 хора от една или повече фолклорни области.
Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или инструментален запис на CD.
Възрастови ограничения - над 16 г.
ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ - НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Фолклорни ансамбли /хор, оркестър, танцов състав/ - представят програма до 20 мин.
V. Журиране и награди.
● Фестивалът има конкурсен характер.
● Изпълненията на участниците се наблюдават от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство.
Раздел музика:
Проф. акад. Милчо Василев - ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, композитор, диригент.
Ваня Монева - диригент на хор „Космически гласове от България” , продуцент народна музика в БНР.
Данислав Кехайов - народен певец и директор на Обединена школа по изкуства – Несебър.
Раздел хореография:
Доц. д-р Антон Андонов - преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, балетмайстор във Фолклорен ансамбъл ,,Тракия”.
Доц. д-р Катя Кайрякова - преподавател в ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна, художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци „Шумен”.
Доц. Георги Гаров – преподавател, доцент по хореография към катедра „Хореография”, Факултет по изкуствата към ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград.
● Всички участници във фестивала получават грамота за участие.
● На всички класирали се индивидуални изпълнители/певци/ и колективи се присъждат диплом, плакет от името на организаторите и парична награда.
● Решението на журито е окончателно.
● Наградите са осигурени от Община Несебър.
Наградният фонд на фестивала е 5 000 лева.
Гранд при – Раздел музика – Народна песен - 500лв.
Гранд при – Раздел хореография– Народни танци - 500лв.
VI. Финансови условия.
Всички участници във фестивала заплащат такса участие.
- за български и чуждестранни групи, хорове, състави, клубове за хора, ансамбли / всички раздели / – се заплаща такса участие от 10.00 лв.(с ДДС) за всеки участник.
- за български и чуждестранни индивидуални изпълнители/певци/ – се заплаща такса участие от 20.00 лв.(с ДДС)
- индивидуален изпълнител/певец/, който участва в певческа група, хор или ансамбъл заплаща само таксата от 20.00 лв.(с ДДС)
Такса участие се заплаща :
- по банков път
IABAN BG 65STSA93000003704999
BIG STSABGSF
- на място при регистрация на участниците 
VІІ. Допълнителни разпоредби.
● Редът за участие се определя от организаторите.
● Организаторите си запазват правото за промени в програмата на фестивала.
● Разходите за пътни, нощувки и храна са за сметка на участниците.
● Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват изпълненията с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да заплащат права и обезщетения.
VІІІ. Контакти.
Община Несебър
НЧ “Яна Лъскова 1905”
тел./факс 0554 43159
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.yanalaskova.bg
GSM: 0894 300 931 Тодор Атанасов
ІX. ПРОГРАМА.
ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА
ПЪРВИ ДЕН - 17.05.2014 г./събота/
10.00 ч. до 13.00 ч. – Регистрация на участниците - НЧ ”Яна Лъскова 1905”
13.00 ч. до 14.00 ч. – Техническа конференция с ръководителите на
колективите и обявяване реда на участие - НЧ ”Яна Лъскова 1905”
15.00 ч. до 16.30 ч. – Техническа репетиция - Амфитеатър
16.30 ч. до 17.00 ч. – Дефиле на участниците
17.00 ч. до 21.00 ч. – Откриване на фестивала и начало на конкурсната
програма – Амфитеатър
ВТОРИ ДЕН - 18.05.2014 г./неделя/
15.00 ч. до 16.30 ч. – Техническа репетиция – Амфитеатър
17.00 ч. до 21.00 ч. – Конкурсна програма – Амфитеатър
ТРЕТИ ДЕН - 19.05.2014 г./понеделник/
12.00 ч. до 13.00 ч. – Техническа конференция с журито НЧ ”Яна Лъскова”
15.00 ч. до 16.30 ч. – Техническа репетиция – Амфитеатър
17.00 ч. до 21.00 ч. – Награждаване, гала-концерт на наградените
Амфитеатър
X. Заявка за участие:
Творческа заявка
1.Име на колектива / индивидуален изпълнител/..............................................................
Професионален /Непрофесионален..........................................................................................
Държава.......................................................................................................................................
Град/Село.....................................................................................................................................
2. Име на ръководителя...........................................................................................................
Телефон за връзка....................................
Е-mail.........................................................
3. Име на корепетитор, педагог:...........................................................................................
4. История на колектива (кога е създаден ,творческа дейност, участия, успехи и т.н.)
– не повече от 1 страница.
Име и фамилия на художествения ръководител, чието име се вписва в грамотата за участие....................................................................................................................................
5. Конкурсна програма
Раздел :........................................................................................................................................
Възрастова група:........................................................................................................................
1.Наименование на изпълнението /песен, хоро, обред или обичай/ ..:....................................................................................................................................................
Музика..........................................................................................................................................
Текст ............................................................................................................................................
Хореография................................................................................................................................
Продължителност..........................................
Брой участници..............................................
6. Списък на участниците с дата на раждане.
7. Необходима техника /брой микрофони/...........................................................................
Молим заявката да се изпраща в Word формат/ .Да не е сканирана или в pdf формат.
Заявките за участие трябва да се изпратят в срок до 05.05.2014 г. на адрес:
Гр. Несебър – ПК 8231; ул. „Месамбрия” №20;
Народно читалище „Яна Лъскова 1905”
тел./факс 0554 43159
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Заявки, получени след уточнения срок, както и такива, които не носят пълна информация се оставят без последствия.
Оферти на хотели за настаняване:
**** Хотел Котва Слънчев бряг
Легло в двойна стая със закуска 26 лв. /52 лв. стаята/
Дете от 2 до 12 г. настанено на редовно или допълнително легло
заплаща 50 % от цената на възрастен – 13 лв.
Доплащане на вечеря:
- 15 лева на ден
- дете от 2 до 12 г. - 7.50 лв. на ден
**** Мариета Палас Несебър
Легло в двойна стая със закуска 32 лв. /64 лв. стаята/
Дете от 2 до 12 г. настанено на редовно или допълнително легло
заплаща 50 % от цената на възрастен – 16 лв.
Доплащане на вечеря:
- 15 лева на ден
- дете от 2 до 12 г. - 7.50 лв. на ден
 

 
 

balgarka1makedonka1mecemvria1blian1surpriz1mena1teatar1decata1poprockfest01folklor1