Народно Читалище "Яна Лъскова-1905"

Песенен спектакъл на ДВГ"Сюрпиз" - проведен на 18.03.2012
За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.
 

 
 

balgarka1makedonka1mecemvria1blian1surpriz1mena1teatar1decata1poprockfest01folklor1